Audiologische centra

Wat is een Audiologisch Centrum?

Het Audiologisch Centrum is gespecialiseerd in onderzoek en advies bij gehoorproblemen en taal-spraakproblemen. Bij een Audiologisch Centrum werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk en psychologie/orthopedagogiek. Soms is er ook een (psycho)linguïst of spraak-taalpatholoog werkzaam.

Er vindt (vaak multidisciplinair) onderzoek plaats naar de ernst, oorzaken en gevolgen van gehoor- en/of taal-spraakproblemen van uw kind.

Bij alle nieuwe patiënten van het Audiologisch Centrum wordt een gehooronderzoek gedaan. Met dit onderzoek kan de aard en de ernst van een eventueel gehoorverlies worden vastgesteld. Het gehooronderzoek wordt verricht door een audiologieassistent, logopedist of audioloog. Het onderzoek gebeurt onder supervisie van een audioloog. Bij jonge kinderen verricht een logopedist meestal het eerste gehooronderzoek. Men krijgt dan meteen een eerste indruk van de taal-/spraakontwikkeling van het kind.

Na de onderzoeken worden de bevindingen met u als ouder en zo mogelijk met uw kind besproken en worden er adviezen gegeven omtrent verder onderzoek, begeleiding, opvang of schoolkeuze. Bij begeleiding vanuit het Audiologisch Centrum kan ook een maatschappelijk werker betrokken zijn.