Logopedisten

Een logopedist behandelt stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikproblemen. Uw kind wordt onderzocht door middel van tests. Aan de hand van observaties en testresultaten stelt een logopedist een behandelingsplan samen. Dit wordt altijd gedaan in overleg met u en uw kind. De belangrijkste doelen van een logopedist zijn het verbeteren van communicatieve vaardigheden van uw kind (het verstaanbaar maken, ook zonder te kunnen spreken), het aanleren van een betere houding en ademhaling en het bevorderen van de articulatie en stemgebruik. Een logopedist werkt met allerlei methoden zoals spreektechnieken, ontspanningstechnieken, ademhalingstechnieken en stemtechnieken.

Taal en spraak
Taal is een van de middelen die we gebruiken om te communiceren. Taal heeft nog een andere belangrijke functie. Het is een instrument voor denken en leren.
Met behulp van taal kunnen we plannen maken, problemen signaleren, redeneren, alternatieven bedenken, problemen oplossen, fantaseren en voorspellen. Het leren van taal is belangrijk voor een goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling.
Problemen op het gebied van taal zijn onder andere:
- vertraagde taalontwikkeling
- dyslexie

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Met welke problemen ga je nu naar een logopedist?
- afwijkende mondgewoonten
- articulatieproblemen
- stotteren
- broddelen
- slissen
- communicatieproblemen door verkeerde ademhaling
- vertraagde spraakontwikkeling
- aangezichtsverlamming
- nasaliteit bij een gehemeltespleet