Zorginstellingen

Er zijn verschillende vormen van zorg voor kinderen met taal- en spraak problemen. Hieronder geven we een korte uitleg hierover.

Zorgcentra – vroegbehandeling


Kinderen van twee tot vijf jaar die moeite hebben met horen, spreken of taal kunnen baat hebben bij een vroegbehandeling. Dit zijn activiteiten waarbij kinderen al op vroege leeftijd leren op een speelse manier te communiceren en om te gaan met anderen.

Ouders of verzorgers worden bij de activiteiten betrokken. Ook kunt u hier terecht met vragen over het gedrag van uw kind, opvoeding, spelmateriaal of onderwijs. Er zijn verschillende instanties die vroegbehandeling voor uw kind aanbieden. Klik hier om te zoeken naar Zorgcentra – vroegbehandeling.

Zorg - overig


Training, therapie en revalidatie
Niet (goed) kunnen horen of communiceren leidt vaak tot allerlei problemen. Dan kan een therapie of training helpen, individueel of in een groep. Bijvoorbeeld: logopedie, speltherapie, faalangstreductie- of sociale vaardigheidstraining. Vaak gebeurt dit in combinatie met begeleiding thuis.  

Dagbehandeling
Kinderen die moeite hebben met horen, spreken of taal in combinatie met een verstandelijke beperking kunnen baat hebben bij een dagbehandeling. Schoolgaande kinderen kunnen aanspraak maken op naschoolse dagbehandeling. Het kan helpen beter om te gaan met eigen mogelijkheden en andere kinderen.

Wonen en logeren 
(Tijdelijk) wonen kan in een internaatsgroep of in een behandelvoorziening. Jongeren kunnen begeleiding krijgen bij het zelfstandig leren wonen. Maar er zijn ook logeermogelijkheden.

Ouders en begeleiders
Onder Zorg vallen ook allerlei cursussen voor ouders en begeleiders. Er zijn cursussen waarmee u meer te weten komen over de mogelijkheden, beperkingen en communicatiewijze van uw kind. Ook is het mogelijk gebarentaal of een andere communicatiemethode te leren.