Belangenorganisaties

In Nederland zijn ouders zeer actief als het gaat om aandacht te vragen voor de problematiek van hun kinderen. Zij zijn verenigd in patiënten- en belangenverenigingen. In Nederland kennen we de volgende verenigingen:

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

De BOSK is een vereniging van en voor ouders van gehandicapte kinderen en (jong)volwassenen met een handicap. Uiteraard vergeten we ook de mensen in hun omgeving niet. Daarom kunnen ook familieleden en hulpverleners lid worden en een beroep doen op de deskundigheid van de BOSK.

De FODOK is de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen. De FODOK is opgericht om de belangen van dove kinderen en hun ouders te behartigen.

De FOSS is de Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden. De FOSS werkt intensief samen met de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.

De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

Dove en slechthorende mensen in Nederland hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij:

Het Dovenschap is dé belangenorganisatie van dove mensen in Nederland.

De NVVS is dé landelijke belangenvereniging voor mensen die hoorproblemen hebben: slechthorendheid, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, de ziekte van Ménière.

Brancheorganisaties
De organisaties en instellingen in Nederland die zich bezig houden met het geven van audiologische zorg, logopedie, onderwijs en zorg hebben intensief samengewerkt om de website van het kenniscentrum Taal & Spraak in de lucht te krijgen. Het zijn de FENAC, NVLF, Stichting Siméa en SIAC.

De Vereniging Simea
telt ruim 1.000 individuele leden in het auditief-communicatieve werkveld. Bij de Vereniging kunnen leden elkaar ontmoeten, vakinhoudelijke kennis uitwisselen en nieuwe kennis opdoen.